Contemporary tance

Modern/contemporary tance

Contemporary je současný výrazový tanec. Vznikl v druhé polovině 20. století v návaznosti na moderní tanec, se kterým je úzce spojený. Tanečníci přestali následovat striktní baletní techniky a začali se zaměřovat více na uvolnění pohybu a vyjádření emocí tělem. Získali tvůrčí svobodu. Využívali k tomu nekonvenční pohyby nashromážděné u jiných tanečních stylů. Choreografka Martha Graham je často považována za zakladatelku současného a moderního tance. Byla první tanečnicí, která byla pozvána, aby vystoupila v Bílém domě a získala medaili svobody. Tanec pro ni byl skrytý jazyk duše a komunikace s okolím, skrze kterou mohla sdílet své názory a pohledy na okolní svět a společnost. Její žák Merce Cunningham je považován za prvního choreografa, který tvořil nezávislý postoj k modernímu tanci.