Složky

Nejmenší děti od 3 do 6 let

 • Pro tuto věkovou kategorii Vám můžeme nabídnout taneční přípravku v rámci naší spolupráce s mateřskými školkami nebo 1x týdně hodinový trénink tzv. Pohybová přípravka, který se koná na sále hostince Na pěkné Vyhlídce v Čekanicích.
 • Děti se naučí správnému držení těla, koordinaci pohybů a jednoduché taneční prvky. Vše probíhá v rámci jednoduchých skladeb a pohybových her.
 • Trenér: Martina Sudová

Děti od 7 let – začínající sportovci

 • Těmto dětem je nabídnut trénink již 2x týdně (po domluvě můžete i 1x), který probíhá také na sále v hostinci Na pěkné Vyhlídce v Čekanicích.
 • Děti se již zaměřují na trénink společenského tance, základní kroky latinskoamerických i standardních tanců. Pár (chlapec a dívka) nejsou nutností k tréninku.
 • Trenér : Martina Sudová

Děti od 7 let – sportovci

 • Tato skupina je již zcela zaměřena na soutěžní společenský tanec. Tréninky probíhají 4x a více, se zaměřením na technické stránky jednotlivých tanců, flexibilitu i sílu.
 • Tréninky se konají také na sále hostince Na pěkné Vyhlídce.
 • Trenéři : Tibor Stano, Lucie Stano, Martina Sudová

Pro starší a dospělé

 • Nabízíme taneční kurzy (info v sekci taneční)
 • Trenéři : Tibor Stano a Lucie Jánská

 

 • Dále Latinsko-americké kondiční tancování pro jednotlivce. Tančíme jednoduché sestavy (samba, chacha a jiwe) v tempu.
 • Trenéři : Martina Sudová