Contemporary team

Contemporary team

Nesoutěžní junioři a hlavní od 13 let

  •  Základní a středně pokročilá výuka tanečního stylu modern/contemporary dance a jazz dance.
  • Cílem je zvládnutí základních a středně pokročilých tanečních technik modern dance, contemporary dance a jazz dance, vnímání hudby a prostoru, rozvíjení fantazie a osobnostního vyjádření s důrazem na vytvoření tanečních vystoupení a choreografií.
  • Současně naši trenéři vzdělávají naše žáky k úctě k druhému pohlaví, péči o vlastní vzhled, zdravé soutěživosti, hudebnímu cítění a estetice a kultuře projevu.

Výuka probíhá dle aktuálního rozvrhu v sále TŠ Atak, Vídeňská 2931, 390 05 Tábor – Sídliště nad Lužnicí.