ADULT BLACK TEAM

ADULT BLACK TEAM A

soutěžní hlavní od 16 let

  • velmi pokročilá výuka street dance, určená pro hlavní věkovou kategorii pro účast na formačních postupových soutěžích
  • vyučujeme velmi pokročilé streetové taneční techniky, jako jsou hip hop, house dance, poppin, lockin, hype, základy break dance a další.
  • cílem je zvládnutí velmi pokročilých streetových technik a zdokonalení fyzické přípravy
  • současně naši trenéři vzdělávají naše nejmenší žáky k úctě k druhému pohlaví, péči o vlastní vzhled, zdravé soutěživosti, hudebnímu cítění a estetice a kultuře projevu

Výuka probíhá dle aktuálního rozvrhu v sále TŠ Atak, Vídeňská 2931, 390 05 Tábor – Sídliště nad Lužnicí a v tělocvičně bývalé 8. ZŠ, Světlogorská.