BABY MINNIE TEAM

BABY MINNIE TEAM (přípravka)

nesoutěžní děti 4-5 let

  • Taneční pohybová přípravka pro předškolní děti. Naše malé tanečníky učíme formou pohybových her základům streetového tance.
  • Cílem je zabavit a zaujmout nejmenší tanečníky, naučit je vnímat hudbu, její rytmus, rozvíjet jejich fantazii a v neposlední řadě je také vyjádření s důrazem na vytvoření tanečních vystoupení a choreografií.
  • Současně naši trenéři vzdělávají naše žáky k úctě k druhému pohlaví, péči o vlastní vzhled, zdravé soutěživosti, hudebnímu cítění a estetice a kultuře projevu.

Výuka probíhá dle aktuálního rozvrhu v sále TŠ Atak, Vídeňská 2931, 390 05 Tábor – Sídliště nad Lužnicí.