BABY PINK TEAM

BABY PINK TEAM (přípravka)

nesoutěžní děti 6 – 8 let

  • základní výuka street dance, aby se naši mini tanečníci a tanečnice naučili poslouchat hudbu a rytmus, zábavní formou zvládali jednoduché krokové variace a připravili vystoupení na taneční akademii TŠ Atak
  • cílem je ukázat dětem základní streetovou taneční průpravu zábavní formou jako přípravu pro event. postup do soutěžních streetových složek.
  • současně naši trenéři vzdělávají naše nejmenší žáky k úctě k druhému pohlaví, péči o vlastní vzhled, zdravé soutěživosti, hudebnímu cítění a estetice a kultuře projevu.

Výuka probíhá v úterý dle aktuálního rozvrhu v tanečním sále TŠ Atak, Vídeňská 2931, 390 05 Tábor – sídliště nad Lužnicí