ADULT GREEN TEAM

ADULT GREEN TEAM B

soutěžní hlavní 15-18 let

  • velmi pokročilá výuka street dance pro hlavní věkovou kategorii pro účast na formačních, solových a battlových
    postupových soutěží
  • velmi pokročilá výuka street dance pro účast na formačních, solových a battlových
    postupových soutěží
  • cílem je zvládnutí velmi pokročilých streetových technik a zdokonalení fyzické přípravy
  • současně naši trenéři vzdělávají naše nejmenší žáky k úctě k druhému pohlaví, péči o vlastní vzhled, zdravé soutěživosti, hudebnímu cítění a estetice a kultuře projevu

Výuka probíhá dle aktuálního rozvrhu v sále TŠ Atak, Vídeňská 2931, 390 05 Tábor – Sídliště nad Lužnicí a v tělocvičně bývalé 8.ZŠ, Světlogorská.