BABY ORANGE TEAM

BABY ORANGE TEAM A

soutěžní děti 8 – 11 let

  • pokročilá výuka street dance, aby se naši tanečníci dětské věkové kategorie mohli co nejdříve účastnit formačních a sólových postupových soutěží
  • vyučujeme základy streetových tanečních technik, jako jsou hip hop, house dance, poppin, lockin,
    old school, break dance a další
  • cílem je zvládnutí pokročilých streetových technik a zdokonalení fyzické přípravy
  • současně naši trenéři vzdělávají naše nejmenší žáky k úctě k druhému pohlaví, péči o vlastní vzhled, zdravé soutěživosti, hudebnímu cítění a estetice a kultuře projevu

Výuka probíhá dle aktuálního rozvrhu v sále TŠ Atak, Vídeňská 2931, 390 05 Tábor – Sídliště nad Lužnicí a v tělocvičně bývalé 8.ZŠ, Světlogorská.