JUNIOŘI HOBBY STREET Bechyně

JUNIOŘI HOBBY STREET Bechyně

junioři 11-15 let

  • základní výuka street dance, aby se naši tanečníci mohli co nejdříve účastnit formačních
    postupových soutěží
  • vyučujeme základy streetových tanečních technik, jako jsou hip hop, house dance, poppin, lockin,
    old school, break dance a další
  • cílem je zvládnutí základních streetových technik a zdokonalení fyzické přípravy
  • současně naši trenéři vzdělávají naše nejmenší žáky k úctě k druhému pohlaví, péči o vlastní vzhled, zdravé soutěživosti, hudebnímu cítění a estetice a kultuře projevu

Výuka probíhá dle aktuálního rozvrhu v malé tělocvičně ZŠ Fr. Křižíka, Bechyně, Libušina 164.